Fase III klinisk undersøgelse

Fase III klinisk undersøgelse
Klinisk forsøg, hvor formålet er at evaluere et forsøgsprodukts effekt og sikkerhed hos et stort antal patienter, som lider af den pågældende sygdom og hvor den nye behandling sædvanligvis sammenlignes med allerede eksisterende behandlingsmuligheder. Disse studier udføres som dobbeltblinde studier, hvilket betyder at hverken lægen eller patienten ved, om patienten behandles med forsøgsproduktet, placebo (inaktivt stof) eller en allerede eksisterende behandling.

Danske encyklopædi.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”